จักรพรรดิซ่งกง

(เปลี่ยนทางจาก ซ่งกงตี้)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งกงตี้ (ค.ศ. 1274-1276) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์ซ่ง และจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิซ่งตู้จง ในปี ค.ศ. 1274 (พ.ศ. 1817) แต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปีก็สละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1276 (พ.ศ. 1819) จักรพรรดิซ่งต้วนจงจึงขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า จักรพรรดิซ่งกง ถัดไป
จักรพรรดิซ่งตู้จง 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1817 - พ.ศ. 1819)
2rightarrow.png จักรพรรดิซ่งต้วนจง