เซกาม

(เปลี่ยนทางจาก ซีแกม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เซกาม (ฝรั่งเศส: SECAM, SÉCAM; quentiel couleur à mémoire)[1] เป็นระบบสีสำหรับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่ได้รับการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีระบบสีอื่น ๆ ได้แก่ แพลและเอ็นทีเอสซี

ระบบสีของโทรทัศน์ในแต่ละภูมิภาค

อ้างอิงแก้ไข

  1. IEC60050 International Eletrotechnical Vocabulary; the form avec mémoire is common but incorrect.