ซีเมนต์ หรือ ปูนซีเมนต์ (cement) เป็นวัสดุผสานสำหรับผลิตคอนกรีต มีส่วนผสมหลักคือ หินปูนและดินเหนียว และมีผสมอื่นเช่น ซิลิก้า อลูมิน่า สินแร่เหล็ก ยิปซั่ม และสารเพิ่มพิเศษอื่น ๆ

ซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ มีการค้นพบว่ามีการใช้งานในสมัยมาซิโดเนียและโรมัน และได้หายไปจนกระทั่งในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมได้มีการคิดค้นขึ้นมาจากหลายคน จนกระทั่งผลงานของแอสป์ดินได้มีการจดสิทธิบัตรของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เกิดจากการค้นคว้า ของ โยเซฟ แอสป์ดิน ชาวอังกฤษ ช่วงเวลากว่า 13 ปี พ.ศ. 2354 ถึง พ.ศ. 2367 โดยทดลองเอาหินปูนผสมกับดินเหนียวแล้วไปเผาก่อนนำมาบด เมื่อจะใช้งานก็นำมาผสมทราย กรวดและน้ำ โดยเขาตั้งชื่อว่า ปอตแลนด์ซีเมนต์ เพราะว่าสีเหมือนกับหินที่เกาะปอร์ตแลนด์ ประเทศอังกฤษ[1]

ประเภทของซีเมนต์แก้ไข

ประเภทของซีเมนต์ตามมาตรฐาน ASTM ของอเมริกันแก้ไข

ซึ่งการแบ่งประเภทนี้ถูกจัดนำมาใช้ในเมืองไทยตามมาตรฐาน มอก. เช่นกัน[2]

 1. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ( Ordinary Portland )
 2. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement )
 3. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว ( High - Early Portland Cement )
 4. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ (Low - Heat Portland Cement )
 5. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนเกลือซัลเฟตได้สูง (Sulfate – Resistant Portland Cement )

ประเภทของซีเมนต์ตามมาตรฐาน European EN-197แก้ไข

 • I Portland cement
 • II Portland-composite cement
 • III Blastfurnace cement
 • IV Pozzolanic cement
 • V Composite cement

ประเภทอื่นแก้ไข

นอกจากนี้ยังมีซีเมนต์พิเศษ อื่น ๆ เช่น

 • ซีเมนต์ผสม สำหรับใช้งานก่อ และฉาบ
 • ซีเมนต์ขาว สำหรับงานตกแต่ง ปูกระเบื้อง
 • ซีเมนต์พิเศษอื่น ๆ สำหรับงานบ่อขุดเจาะน้ำมัน ฯลฯ

ปูนซีเมนต์ที่ยกเลิกการผลิตแก้ไข

มาตรฐานของซีเมนต์แก้ไข

 • มาตรฐานของอเมริกา ASTM C-50
 • มาตรฐานของอังกฤษ B.S 12
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (ม.อ.ก.) ม.อ.ก. 15-2555

อ้างอิงแก้ไข

 1. ความคิดพิชิตโลก,วารสาร อวพช. มีนาคม 2551 ,หน้า 8
 2. มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 -2547

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข