ซีหวังหมู่ (จีน: 西王母; พินอิน: Xī Wángmǔ; เวด-ไจลส์: Hsi1 Wang2-mu3; "พระแม่ตะวันตก") เป็นเทวีตามศาสนาชาวบ้านจีนซึ่งปรากฏมาแต่โบราณกาล บันทึกแรกสุดเกี่ยวกับนางปรากฏบนกระดูกเสี่ยงทายอายุราวหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งมีเนื้อหาเป็นการสังเวย "ซีหมู่" (西母; "แม่ตะวันตก") แต่แม้บันทึกเหล่านี้มีขึ้นก่อนลัทธิเต๋า นางก็มักได้รับการจัดเข้าอยู่ในลัทธิเต๋า ชื่อของนางเองบ่งบอกว่านางเป็นสตรี เป็นราชนิกุล และสัมพันธ์กับภาคตะวันตก นางเริ่มได้รับความนิยมและเริ่มเชื่อถือกันว่าเป็นผู้ประทานอายุ โภคะ และสุขะตั้งแต่ช่วงสองร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชในคราวที่ภาคตะวันตกและภาคเหนือของจีนสามารถติดต่อกันได้ดีขึ้นเพราะมีการเปิดเส้นทางสายไหม

ซีหวังหมู่และข้าเฝ้าบนผนังใกล้นครเกาสฺยง ประเทศไต้หวัน

ชื่ออย่างเป็นทางการของนางตามฝ่ายเต๋าคือ "เหยาฉือจินหมู่" (จีน: 瑤池金母; พินอิน: Yáochí Jīnmǔ; เวด-ไจลส์: Yao2-ch'ih2 Chin1-mu3; "แม่ทองสระหยก") ส่วนในปัจจุบัน นางเป็นที่รู้จักในชื่อ "หวังหมู่เหนียงเนียง" ตามสำเนียงกลาง หรือ "อ๋องโบ้เหนียวเหนียว" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน (จีน: 王母娘娘; พินอิน: Wángmǔ Niángniang; เวด-ไจลส์: Wang2-mu3 Niang2-niang0)