ซีซีทีวี-15 เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2004 ออกอากาศรายการประเภทเพลงคลาสสิก, เพลงจีนดั้งเดิม เป็นต้น 

CCTV-15 音乐
ไฟล์:CCTV-15音乐.png
เริ่มออกอากาศ29 มีนาคม ค.ศ. 2004 (16 ปี)
เจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน
ประเทศประเทศจีน
เว็บไซต์CCTV-15
ออนไลน์
CNTV Ai BuguCCTV-15

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข