ซิกกราฟ (SIGGRAPH ย่อมาจาก Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) เป็นชื่อของการประชุมในด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ จัดโดย เอซีเอ็มซิกกราฟ (ACM SIGGRAPH) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือ เรขภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics) และ เทคนิคเชิงโต้ตอบ (Interactive Technique) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับการนำ ไปนำใช้ในการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)

ซิกกราฟมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยการจัดงานทั้งหมดจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ ลอสแอนเจลิส ในปี 2551

ในประเทศไทย กลุ่มซิกกราฟได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจากเอซีเอ็มซิกกราฟ ในชื่อ บางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล ในประเทศไทยให้ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข