ซาบีเนอ แบร์คมัน-โพล

นักการเมืองเยอรมัน

ซาบีเนอ แบร์คมัน-โพล (เยอรมัน: Sabine Bergmann-Pohl สกุลเดิม: Schulz) เป็นแพทย์และนักการเมืองชาวเยอรมัน นางเป็นสมาชิกสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนี และดำรงตำแหน่งประธานหอประชาชนของประเทศเยอรมนีตะวันออกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 1990 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งอย่างเปิดกว้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตะวันออก ซึ่งเคยอยู่ใต้ระบอบคอมมิวนิสต์

ซาบีเนอ แบร์คมัน-โพล
Sabine Bergmann-Pohl
ประมุขแห่งรัฐเยอรมนีตะวันออก
ดำรงตำแหน่ง
5 เมษายน 1990 – 2 ตุลาคม 1990
นายกรัฐมนตรีโลทาร์ เดอ เม็ซซีแอร์
ก่อนหน้ามันเฟรท แกร์ลัค
ถัดไปไม่มี (เยอรมนีตะวันออกล่มสลาย)
รัฐมนตรีว่าการกิจการพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม 1990 – 17 ธันวาคม 1990
หัวหน้ารัฐบาลเฮ็ลมูท โคล
ประธานหอประชาชน
ดำรงตำแหน่ง
5 เมษายน 1990 – 2 ตุลาคม 1990
ก่อนหน้ากึนเทอร์ มาล็อยดา
ถัดไปไม่มี (เยอรมนีตะวันออกล่มสลาย)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด (1946-04-20) 20 เมษายน ค.ศ. 1946 (78 ปี)
ไอเซอนัค, เยอรมนีภายใต้การยึดครองของสัมพันธมิตร
(ตอนนี้ ประเทศเยอรมัน)
พรรคการเมืองสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (1981-1990)
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (1990–ปัจจุบัน)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน

ซาบีเนอ แบร์คมัน-โพล มีชื่อเกิดคือ ซาบีเนอ ซูลทซ์ (Sabine Schulz) เธอเกิดที่เมืองไอเซอนัค ประเทศเยอรมนีในปี 1946 หนึ่งปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจบการศึกษาระดับมัธยมในปี 1964 นางไม่ได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกหัดเป็นเวลาสองปีที่สถาบันนิติเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน ต่อมาในปี 1966 เธอจึงเข้าเรียนแพทย์ศาสตร์บัณฑิตและจบการศึกษาในปี 1972 เธอศึกษาต่อจนเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและได้รับปริญญาเอกในปี 1980 เธอเข้าร่วมพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนในปี 1981

5 เมษายน 1990 ซาบีเนอซึ่งเป็นนักการเมืองที่แทบไม่มีใครรู้จัก ได้รับเลือกจากที่ประชุมหอประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานหอประชาชน ทั้งที่ตัวเธอเองไม่อยากรับตำแหน่งดังกล่าวเลย ซึ่งในวันเดียวกับที่นางเข้ารับตำแหน่งประธานหอประชาชน ที่ประชุมหอประชาชนก็มีมติให้ยุบเลิกสภาแห่งรัฐ (Staatsrat) อันเป็นคณะรัฏฐาธิปัตย์ของประเทศ ส่งผลให้นางซาบีเนอกลายเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐอีกตำแหน่งหนึ่ง นางจึงเป็นประมุขแห่งรัฐชาวเยอรมันคนแรกที่เป็นผู้หญิง และเป็นประมุขแห่งรัฐคนสุดท้ายของประเทศเยอรมนีตะวันออก

23 สิงหาคม 1990 ซาบีเนอประกาศมติที่ประชุมหอประชาชนความว่า "หอประชาชนประกาศการภาคยานุวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี เข้าสู่ขอบเขตแห่งกฎหมายพื้นฐานสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามมาตรา 23 แห่งกฎหมายพื้นฐาน พร้อมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 1990"[1] ซึ่งภายหลังการรวมประเทศ นางได้เป็นสมาชิกของสภาสหพันธ์ (Bundestag) และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกิจการพิเศษภายใต้นายกรัฐมนตรีเฮ็ลมูท โคล

อ้างอิง

แก้
  1. ข้อความต้นฉบับ: "Die Volkskammer erklärt den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. Oktober 1990."