ซาบะฮ์ตานะฮ์ไอร์กู

ซาบะฮ์ตานะฮ์ไอร์กู (มลายู: Sabah Tanah Airku; แปลว่า ซาบะฮ์ บ้านเกิดของข้า) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการของรัฐซาบะฮ์ ประเทศมาเลเซีย แต่งโดยเอช.บี. เฮอร์มัน ชาวสิงคโปร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเลือกเพลงชาติ เพลงนี้ชนะการแข่งขันในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 และเริ่มใช้งานครั้งแรกในวันที่ 18 กรกฎาคม ปีเดียวกัน เพลงนี้กลายเป็นเพลงประจำรัฐหลังรัฐซาบะฮ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายาในวันที่ 16 กันยายน ปีเดียวกัน[1]

ซาบะฮ์ตานะฮ์ไอร์กู

เพลงชาติของซาบะฮ์
ทำนองเอช.บี. เฮอร์มัน
รับไปใช้ค.ศ. 1963, ค.ศ. 1998
ตัวอย่างเสียง
"ซาบะฮ์ตานะฮ์ไอร์กู" (บรรเลง)

เนื้อร้อง

แก้
เนื้อร้องภาษามาเลเซีย คำแปลภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาจีน คำแปลภาษาไทย
Sabah, tanah airku
Negeri kita yang tercinta
Pemuda-pemudi
Semua marilah
Bangunlah bersatu semua
Marilah bersama serta maju jaya
Merdeka sepanjang masa
Bersatu segala bangsa sentosa
Sabah negeri merdeka
Sabah, my homeland
Our beloved state
Youngsters
Hereby make it known
Arise all together
Come together to be successful
Liberty for all time
From all the nations let one arise
Sabah, the independent state
沙巴,我的家园
我们亲爱的州属
来吧,沙巴的年轻人
唤醒所有人的心
让我们来一起成功
独立无时无刻都在
和平团结所有州属
沙巴州是个独立州属
รัฐบาห์ ปิตุภูมิของข้า
รัฐอันเป็นที่รักของเรา
เยาวชน
ประกาศให้ทราบโดยทั่ว
ลุกขึ้นพร้อมกัน
ประสบความสำร็จร่วมกัน
เสรีภาพตลอดกาลนาน
เกิดขึ้นจากประชาชนทั้งปวง
รัฐซาบาห์ รัฐอิสรภาพ

อ้างอิง

แก้
  1. JIFFAR, SUZIANAH (2018-09-14). "'Sabah Tanah Airku' on air for the first time 55 years ago". NST Online (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-02-16.