ซันจิ (เขียนว่า: 三次 หรือ さん治) เป็นชื่อตัวผู้ชายภาษาญี่ปุ่น บุคคลสำคัญที่มีชื่อนี้ ยกตัวอย่าง เช่น

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข