ช้อนน้ำตาล

เครื่องครัว

ช้อนน้ำตาล (อังกฤษ: Sugar spoon) เป็นเครื่องครัวที่มีลักษณะเป็นแอ่งตื้นคล้ายเปลือกหอย มีขนาดใกล้เคียงกับช้อนชาแต่มีแอ่งที่ลึกกว่า ใช้ในการตักน้ำตาลจากถ้วยน้ำตาล โดยทั่วไปช้อนน้ำตาลเป็นอุปกรณ์หนึ่งในชุดน้ำชาและชุดกาแฟแบบเป็นทางการ[1]

ช้อนน้ำตาล

อ้างอิงแก้ไข

  1. Random House Unabridged Dictionary, Sugar spoon entry on Infoplease web site. Random House, Inc. 1997. URL access 07/09/2006.