ช็อง ยอ-ริป (เกาหลี정여립; ฮันจา鄭汝立; อาร์อาร์Jeong Yeo-rip; เอ็มอาร์Chŏng Yŏrip) เป็นนักปราชญ์ลัทธิขงจื๊อใหม่และขุนนางฝ่ายตะวันออก ผู้มีนามปากกาว่า ชุกโด (เกาหลี죽도; ฮันจา竹島; อาร์อาร์Jugdo; เอ็มอาร์Jukdo) ที่ได้นำชาวบ้านลุกขึ้นก่อกบฏต่อต้านรัฐบาลในรัชสมัยซ็อนโจ แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างหนักนับเป็นการปราบปรามที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสมัย ราชวงศ์โชซ็อน

ช็อง ยอ-ริป
นักปราชญ์และขุนนางแห่งราชวงศ์โชซ็อน
เกิด ค.ศ. 1546
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 1589
ชื่อ
ชื่อรอง Inbaek
ยุคในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์โชซ็อน

ช็อง ยอ-ริปเสียชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1589 ขณะมีอายุเพียง 43 ปีซึ่งการเสียชีวิตของเขาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของ ซ็อนโจ