ดาวกระจาย (อาวุธ)

(เปลี่ยนทางจาก ชูริเคน)
สำหรับความหมายอื่น ดู ดาวกระจาย

ดาวกระจาย (ญี่ปุ่น: 手裏剣 โรมาจิ: shuriken, ชุริเก็ง) เป็นอาวุธสำหรับขว้างชนิดหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เป็นอาวุธสำหรับนินจา มีตั้งแต่ชนิด 3 แฉก จนถึง 8 แฉก ลักษณะเฉพาะคือมีรูตรงกลาง และขอบนอกคม ดาวกระจายไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธโจมตี ต่างจากที่เห็นในวัฒนธรรมสมัยนิยม แต่ใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้

ดาวกระจายชนิด 4 แฉก