ชูชก กัณหา ชาลี

ชูชก กัณหา ชาลี เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติสุดท้ายในทศชาติเป็นพระเวสสันดร เป็นเรื่องการเผยแผ่ทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยบริษัท ไทยสากลธุรกิจ จำกัด ของ ณรงค์ สันติสกุลชัยพร กำกับการแสดงโดย รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดยสมบัติ เมทะนี ในบทบาทพระเวสสันดร ร่วมด้วย พิศมัย วิไลศักดิ์ ในบทพระนางมัทรี ส่วนบทชูชก รับบทโดย ประพัตร์ มิตรภักดี และนางอมิตาดา ภรรยาของชูชกรับบทโดย สุชีรา สุภาเสพ สำหรับกัณหาและชาลี รับบทโดย 2 พี่น้อง ด.ช. เอ๋ และ ด.ช. อวบ สมชาติ และพรานเจตบุตร รับบทบาทโดย อดินันท์ สิงหิรัญ

ชูชก กัณหา ชาลี
ชูชก กัณหา ชาลี.jpg
กำกับรัตน์ เศรษฐภักดี
นักแสดงนำสมบัติ เมทะนี
พิศมัย วิไลศักดิ์
ประพัตร์ มิตรภักดี
สุชีรา สุภาเสพ
ด.ช. เอ๋ และ ด.ช. อวบ สมชาติ
อดินันท์ สิงหิรัญ
ดนตรีประกอบไวพจน์ เพชรสุพรรณ
กำกับภาพประกิต บุญยรัตพันธ์
ผู้จัดจำหน่ายบริษัท ไทยสากลธุรกิจ จำกัด
วันฉาย2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ประเทศประเทศไทย
ภาษาภาษาไทย

สำหรับผู้ออกแบบฉากและเครื่องแต่งกาย คือ ศ.ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และกำกับภาพโดย ประกิต บุญยรัตพันธ์ และอีกสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพยนตร์คือ บทร้องทำนองแหล่ของไวพจน์ เพชรสุพรรณ นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังและศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปี พ.ศ. 2540

ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี พ.ศ. 2516 และต่อมาได้มีการนำฟิล์มเรื่องนี้มาตัดต่อ ปรับแต่งใหม่ เน้นตัวละครต่างกัน แล้วนำออกฉายในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อใหม่ว่า "พระเวสสันดร"

อ้างอิงแก้ไข

  • คอลัมน์ หนังกับหนังสือ โดยวีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550