ชุดสัตว์ (ญี่ปุ่น: 獣耳โรมาจิkemonomimi) เป็นแนวคิดที่วาดตัวละครหญิงสาวในอนิเมะและมังงะให้แต่งองค์ทรงเครื่องเยี่ยงสัตว์ เช่น มีหูแมว มีหางแมว

ชุดสัตว์ชนิดต่าง ๆ

คำ "เคะโมะโนะมิมิ" นั้น มีความหมายตรงตัวว่า หูสัตว์ (animal ears) แต่ในทางพฤตินัย หมายรวมเอาอวัยวะอื่น ๆ เช่น หาง, อุ้งมือ, อุ้งเท้า ฯลฯ ด้วย

ดูเพิ่ม แก้