ชี-พย็อนจ็อน

ชี-พย็อนจ็อน หรือ หอประชุมของผู้ยิ่งใหญ่ (เกาหลี집현전; ฮันจา集賢殿, ออกเสียง: /tɕi.pʰjʌn.dʑʌn/) เป็นสถาบันการวิจัยหลวงซึ่งพระเจ้าเซจงมหาราชแห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลีทรงก่อตั้งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1420[1] การก่อตั้งเกิดขึ้นในต้นรัชสมัยของพระเจ้าเซจง พระองค์ทรงบรรจุหอประชุมของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยปราชญ์ที่มีความสามารถและมีรับสั่งให้พวกเขาดำเนินกิจกรรมการค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อเสริมความมั่นคงในการปกครองและประเทศชาติของพระองค์[2] หอประชุมของผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากบทบาทในการรวบรวม ฮุนมินจ็องอึม ซึ่งเป็นศาสตรนิพนธ์ต้นแบบว่าด้วยอักษรฮันกึล

ชี-พย็อนจ็อน
ฮันกึล
ฮันจา殿
RRJiphyeonjeon
MRChiphyŏnjŏn

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Jiphyeonjeon". Digital Hangeul Museum. สืบค้นเมื่อ 4 December 2014.
  2. Yi, Tae-jin. "Reexamination of King Sejong's Achievements". Koreana. The Korea Foundation. สืบค้นเมื่อ 4 December 2014.