ชินโตะกุ-อิน (อังกฤษ: Shintoku-in,ญี่ปุ่น: 深徳院) เป็นภรรยาน้อยของ โทะกุงะวะ โยะชิมุเนะ โชกุนแห่งเอโดะคนที่ 8 และเป็นมารดาของ โทะกุงะวะ อิเอะชิเงะ โชกุนแห่งเอโดะคนที่ 9

ชินโตะกุ-อิน เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1688 เป็นบุตรสาวของ โอะคุโบะ ทะดะนะโอะ ไดเมียวแห่ง แคว้นโอะดะวะระ หรือ จังหวัดคะนะกะวะ ในปัจจุบันต่อมาบิดาได้ให้ท่านเข้ามาเป็นภรรยาน้อยของ โทะกุงะวะ โยะชิมุเนะ พร้อมกับได้นามใหม่ว่า โอะซะมะ โนะ คะตะ ในปี ค.ศ. 1712 ท่านโอะซะมะได้ให้กำเนิดบุตรชายคนโตของโชกุนโยะชิมุเนะซึ่งต่อมาคือโชกุน อิเอะชิเงะ

ท่านโอะซะมะหรือท่านชินโตะกุ-อินถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1713 ขณะอายุเพียง 25 ปี