ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย

ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย (เปอร์เซีย:شاه عباس بزرگ) หรือที่รู้จักกันในนาม พระเจ้าอับบาสมหาราช (ค.ศ. 1571 - 1629) เป็นชาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ซาฟาวิยะห์ โดยเป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา[1] พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1571 ณ เมืองเฮรัต (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอัฟกานิสถาน) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1588 เจ้าชายอับบาสจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ขณะที่พระองค์เองมีพระชนม์เพียง 17 พรรษา โดยตลอด 41 ปีในรัชกาล ทรงสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปอร์เซียอย่างมาก ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากการครองราชย์มายาวนาน พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1629 (พ.ศ. 2172) ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา เจ้าชายซาฟีพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชาห์ซาฟีสืบต่อมา

ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย
Shah Abbas.jpg

พระปรมาภิไธย ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย
พระอิสริยยศ ชาห์แห่งเปอร์เซีย
ราชวงศ์ ราชวงศ์ซาฟาวิยะห์
ครองราชย์ ค.ศ. 1587 - ค.ศ. 1629
รัชกาลก่อน ชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา
รัชกาลถัดไป ชาห์ซาฟีแห่งเปอร์เซีย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 27 มกราคม ค.ศ. 1517
เมืองเฮรัต (ปัจจุบันอยู่เขตประเทศอัฟกานิสถาน)
สวรรคต 19 มกราคม ค.ศ. 1629
เมืองมาซานดาราน (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน)
พระราชบิดา ชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา
พระราชมารดา คาญร อัลนิซา เบกุม

อ้างอิงแก้ไข

  1. Chambers Biographical Dictionary, ISBN 0-550-18022-2, page 1
  • H. Nahavandi, Y. Bomati, Shah Abbas, empereur de Perse (1587-1629), ed. Perrin, Paris, 1998.
  • The Persian Encyclopedia's entries on "Abbas I of Safavid" and "Mohammad of Safavid"
ก่อนหน้า ชาห์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย ถัดไป
ชาห์โมฮัมหมัด โคดาบันดา    
กษัตริย์เปอร์เซีย
(ค.ศ. 1588 - ค.ศ. 1629)
  ชาห์ซาฟีแห่งเปอร์เซีย