ชาวอันดามันใหญ่

ชาวอันดามันใหญ่ เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของหมู่เกาะอันดามัน อาศัยกระจายอยู่บนเกาะอันดามันใหญ่ สามารถแบ่งออกเป็นสิบเผ่าใหญ่ แม้จะใช้ภาษาแตกต่างกันไปแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มภาษาอันดามันใหญ่ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาอันดามันเช่นเดียวกัน[2]

ชาวอันดามันใหญ่
Great Andamanese RIALA 1890.jpg
ชาวอันดามันใหญ่เผ่าอากาเกเดจากเกาะอันดามันกลางเมื่อ ค.ศ. 1890
ประชากรทั้งหมด
59 คน (ค.ศ. 2020)[1]
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ
 อินเดีย
หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (เกาะสเตรต)
59 คน
ภาษา
เดิมใช้ภาษากลุ่มอันดามันใหญ่
ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ภาษาฮินดีและอื่น ๆ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
เอิงเกอ, จาราวา, จังกิล, เซนทิเนล

ชาวอันดามันใหญ่ถูกแยกออกจากชาวอันดามันกลุ่มอื่น ๆ ด้วยวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ มีกลุ่มชนอีกสี่กลุ่มใช้ภาษากลุ่มเอิงเกอซึ่งไม่สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาของชาวอันดามันใหญ่

ครั้งหนึ่งชาวอันดามันใหญ่เคยเป็นหนึ่งในห้าชาติพันธุ์หลักบนหมู่เกาะอันดามัน มีประชากรราว 2,000–6,600 คน[3][4] แต่พวกเขาล้มหายตายจากโรคภัยไข้เจ็บ สุรา สงครามยุคอาณานิคม และการสูญเสียพื้นที่ในการล่าสัตว์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 มีชาวอันดามันใหญ่หลงเหลืออยู่เพียง 52 คน[5] ต่อมาเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 มีประชากรเพียง 59 คน ในจำนวนนี้มี 10 คนติดเชื้อโควิด-19[6] ปัจจุบันความแตกต่างด้านภาษาและความเป็นชนเผ่าสูญหายไปมาก บุคคลที่ระบุตัวตนเป็นชาวอันดามันใหญ่มักเป็นลูกผสมเชื้อสายพม่า ฮินดี และชนพื้นเมือง[3][7][8]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ellis-Petersen, Hannah (27 August 2020). "Ten in remote Indian tribe of 59 test positive for Covid-19". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 28 August 2020.
  2. "Jarawa: The Great Andamanese". Survival International. Archived from the original on October 12, 2014. The Great Andamanese were originally ten distinct tribes, including the Jeru, Bea, Bo, Khora and Pucikwar. Each had its own distinct language, and numbered between about 200 and 700 people. They are now collectively known as the Great Andamanese.
  3. 3.0 3.1 Weber, George (2009). "7. Numbers". The Andamanese. Archived from the original on 31 May 2012. สืบค้นเมื่อ 12 July 2012.
  4. Weber, George (2009). The Andamanese. Archived from the original on 24 July 2013.
  5. "Language lost as last member of Andaman tribe dies". The Daily Telegraph. 5 February 2010. สืบค้นเมื่อ 3 January 2017.
  6. https://theguardian.com/world/2020/aug/27/tribespeople-of-andaman-islands-in-bay-of-bengal-test-positive-for-covid-19
  7. Abbi, Anvita (2006). "Great Andamanese Community". Vanishing Voices of the Great Andamanese. สืบค้นเมื่อ 2012-07-12.
  8. "VOGA". Vanishing Voices of the Great Andamanese.