ชาตินิยมบาสก์ (บาสก์: Eusko abertzaletasun, สเปน: Nacionalismo vasco, อังกฤษ: Basque nationalism) เป็นรูปแบบของลัทธิชาตินิยมที่อ้างว่าแคว้นบาสก์เป็นประเทศ และส่งเสริมความสามัคคีทางการเมืองของแคว้นบาสก์ โดยนับตั้งแต่ชาตินิยมบาสก์ก่อตั้งขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาตินิยมบาสก์ได้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดน

ธงประจำแคว้นบาสก์

ชาตินิยมบาสก์ถือว่าสามภูมิภาคต่าง ๆ ในสองรัฐ (ชุมชนปกครองตนเองบาสก์ และนาวาร์ในสเปน และแคว้นเฟรนช์บาสก์ในประเทศฝรั่งเศส) เป็น "กลุ่มลัทธิเรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกันในธรรมชาติ" (irredentist in nature) [1] ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการรวมกลุ่มทางการเมืองของจังหวัดที่พูดภาษาบาสก์ทุกแห่ง

รายการอ้างอิง แก้ไข

  1. Bookman 1993, p. 111.