ชัยพฤกษ์ (นิตยสาร)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชัยพฤกษ์ (แก้ความกำกวม)

นิตยสารชัยพฤกษ์ เป็นนิตยสารรายปักษ์ภาษาไทย ที่เน้นเนื้อหาสาระสำหรับเยาวชน จัดทำโดยสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2497 และตีพิมพ์ต่อเนื่องมานานหลายปี ต่อมาได้ตีพิมพ์ฉบับเสริมที่เน้นเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้ชื่อว่า ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ และการ์ตูน ใช้ชื่อว่า ชัยพฤกษ์การ์ตูน

หน้าปกนิตยสารชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533

ปัจจุบันทั้ง ชัยพฤกษ์ ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ และชัยพฤกษ์การ์ตูน ไม่มีการตีพิมพ์แล้ว

ความพิเศษอย่างหนึ่งของชัยพฤกษ์ก็คือ มีการนำภาพเขียนของท่านเหม เวชกร มาลงไว้ในปกท้ายจำนวนหลายสิบฉบับติดต่อกัน ทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมหนังสือ นอกจากนี้ยังมีภาพปกเป็นภาพในวัยเด็กของพระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนหลายภาพ