ชักแบบดิสโซสิเอทีฟ

การชักแบบดิสโซซิเอทีฟ (อังกฤษ: dissociative convulsions) หรืออาการชักเหตุจิตใจที่ไม่ใช่โรคลมชัก (อังกฤษ: psychogenic non-epileptic seizures, PNES) หรือโรคอาการกำเริบที่ไม่ใช่ชัก (อังกฤษ: non-epileptic attack disorders, NEAD) คืออาการที่ดูคล้ายอาการชัก แต่ไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าผิดปกติในสมองอย่างที่เกิดในอาการชักจากโรคกลุ่มลมชัก ดังนั้นจึงเป็นโรคทางจิตใจ อาจถือเป็นในกลุ่มเดียวกันกับโรคคอนเวอร์ชัน ประมาณกันว่า 20% ของผู้ป่วยอาการชักที่ได้พบแพทย์โรคชักโดยตรง เป็นอาการชักจาก PNES

อาการชักเหตุจิตใจที่ไม่ใช่โรคลมชัก
(Psychogenic non-epileptic seizures)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10F44.5
ICD-9300.11, 780.39
eMedicinearticle/1184694