ชเวยอง (เกาหลี: 최영,1316-1388) เป็นขุนศึกคนสำคัญในช่วงปลายสมัย ราชวงศ์โครยอ โดย ชเวยอง ถือได้ว่าเป็นศัตรูทางการเมืองคนสำคัญของ ลีซองกเย หรือ พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน เนื่องจากชอยยังผู้นี้เป็นขุนนางที่สนับสนุน ราชวงศ์หยวน ขณะที่ลีซองกเยนั้นเป็นขุนนางที่สนับสนุน ราชวงศ์หมิง

ชเวยอง
최영
Tomb of General Choe Yeong.png
หลุมฝังศพของชเวยอง
เกิดค.ศ. 1316
ถึงแก่กรรมค.ศ. 1388
ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีสมัย ราชวงศ์โครยอ
ชอยยัง
Tomb of General Choe Yeong.png

ชเวยอง เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1316 เริ่มมีบทบาทสำคัญในราชสำนักหลังจากพระภิกษุ ชินดน ซึ่งมีอำนาจในราชสำนักขณะนั้นได้ มรณภาพลงในปี ค.ศ. 1374

โดยในปีสุดท้ายของชีวิตชอยยังได้ร่วมมือกับ ลีซองกเย กำจัดอำนาจและอิทธิพลของ ลีอินอิม หรือ คยองเพียงกุน มหาเสนาบดีและพระบิดาบุญธรรมของ พระเจ้าอู

ชเวยองถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1388 ในวัย 72 ปีหลังจากลีซองกเยทำรัฐประหาร