ชอบ เป็นความหมายอธิบายความรู้สึกผูกพันน้อยกว่ารัก หรือความพึงพอใจ กับอย่างใดอย่างซึ่งอาจจะหมายถึงบุคคล สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก สิ่งของ ฯลฯ


ชอบ (อังกฤษ: like) ในภาษาอังกฤษ

แก้

คำว่า like อาจใช้สำหรับ:

  • บ่งบอกสิ่งที่ชอบ เช่น I like my house = ฉันชอบบ้านของฉัน
  • สิ่งที่ใกล้เคียงกัน เช่น Your pen is like mine = ปากกาคุณเหมือนของฉัน (ปากกาคุณคล้ายคลึงกับฉัน)
  • ถามความรู้สึก เช่น What's your house like? = บ้านคุณเป็นอย่างไร/แบบไหน
  • ยกตัวอย่าง เช่น I often go to other countries like Australia or Japan = ฉันไปประเทศอื่นอยู่บ่อยๆอย่างประเทศออสเตรเลียหรือญี่ปุ่น

ดูเพิ่ม

แก้