ประเภทของซอฟต์แวร์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ชนิดซอฟต์แวร์)

ประเภทของซอฟต์แวร์ แบ่งตามลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ หรือหัวข้อของงานที่นำมาใช้

ตัวอย่าง

แก้