จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง

(เปลี่ยนทางจาก จ้าว จี๋)

ซ่งฮุยจง (ค.ศ. 1100 - ค.ศ. 1126, พ.ศ. 1643- พ.ศ. 1669)ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1625 ทรงขึ้นครองราชย์สืบแทน ซ่งเจ๋อจง พระเชษฐาธิราชเป็น จักรพรรดิ องค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์ซ่ง ขณะพระชนม์เพียง 18 พรรษา ทรงเป็นจักรพรรดิที่อ่อนแอที่สุดของราชวงศ์ซ่งเหนือเพราะทรงใส่พระทัยแต่ด้านศิลปะมิใส่ใจเรื่องการทหารทำให้ปีที่ 26 ในรัชกาลเมื่อกองทัพจินหรือ กิม บรรพบุรุษของชนเผ่า แมนจู นำโดยจินไท่จงนำกำลังมารุกรานใกล้เมือง ไคฟง ราชธานีทรงสละราชสมบัติขณะพระชนม์ 44 พรรษาให้โอรสขึ้นครองราชย์เป็นซ่งชินจง และทรงหนีไปทางใต้แต่เมื่อกองทัพจินยึดได้เมืองไคฟงก็จับซ่งฮุยจง,ซ่งชินจงและเชื้อพระวงศ์ ีกลับอาณาจักรต้าจินทำให้ราชวงศ์ซ่งเหนือสิ้นสุดลง และได้มีเชื้อพระวงศ์องค์หนึ่งนามว่า เจ้าโก้ว ซึ่งรอดพ้นจากการกวาดล้างได้ตั้ง ราชวงศ์ซ่งใต้ ์(ค.ศ.1127-1279,พ.ศ. 1669-1822) ขึ้นและสถาปนา หางโจว ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่และสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรก ทรงพระนามว่า ซ่งเกาจง สวรรคตลงในปี ค.ศ. 1678 ขณะพระชนม์ได้เพียง 53 พรรษา

จักรพรรดิซ่งฮุยจง
เจ้าจี๋
Emperor Huizong.jpg
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ
later Duke of Hunde 昏德公
ครองราชย์24 February 1100 - 18 January 1126
พระอัครมเหสีEmpress Xiangong 顯恭皇后
Empress Xiansui 顯肅皇后
Empress Mingda 明達皇后
Empress Mingzhe 明節皇后
Empress Xianren 顯仁皇后
พระราชบุตร32 sons and 34 daughters
พระนามเต็ม
แซ่: Zhao ()
Given name: Ji ()
พระนามหลังสิ้น
Emperor Tishen Hedao Junlie Xungong Shengwen Rende Xianci Xianxiao Huangdi體神合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝
วัดประจำรัชกาล
Huizong ()
ราชวงศ์ราชวงศ์ซ่ง ()
พระราชบิดาซ่งเสินจง
พระราชมารดาEmpress Yinzhe 欽慈皇后
ประสูติ2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1082(1082-11-02)
สวรรคต4 มิถุนายน ค.ศ. 1135(1135-06-04) (52 ปี)
Huizong.jpg