จ็อกกิง (อังกฤษ: Jogging) คือการวิ่งเหยาะ ๆ หรือวิ่งช้า ๆ หรือวิ่งแบบสบาย ๆ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายโดยลดความตึงของร่างกายจากการวิ่งเร็ว ๆ

ผู้หญิงจูงสุนัข ขณะวิ่งจ็อกกิงบนชายหาด

ความหมายของคำว่า จ็อกกิง กับการวิ่ง นั้น ไม่มีมาตรฐานแน่นอน ดร. จอร์จ ชีแฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง กล่าวไว้ว่า "ความแตกต่างระหว่างการจ็อกกิงกับการวิ่ง มีข้อมูลว่างเปล่า"[1] ส่วนคนอื่น มักให้นิยามว่าการจ็อกกิง คือการวิ่งที่ต่ำกว่า 6 ไมล์/ชั่วโมง (10 นาที ต่อ 1 ไมล์, 9.7 กม./ชั่วโมง, 6.2 นาที/กิโลเมตร)[2]

อ้างอิง

แก้