จีโอโพลิเมอร์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จีโอโพลิเมอร์ (geopolymer) คือสารอนินทรีย์ โดยทั่วไปในลักษณะของเซรามิก จีโอโพลิเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ในด้านโพลิเมอร์ และเทคโนโลยีเคมี[1]

K-poly(sialate)/poly(sialate-silxo)

อ้างอิงแก้ไข

  1. Kozhukova, N.I.; Chizhov, R.V.; Zhervovsky, I.V.; Strokova, V.V. (2016).