จิตรกรรมตู้ (อังกฤษ: Cabinet painting หรือ Cabinet picture) คือจิตรกรรมขนาดเล็กที่มักจะไม่กว้างและยาวเกินกว่าสองฟุตแต่มักจะเล็กกว่านั้น[1] มักจะหมายถึงภาพเขียนเต็มตัวแบบแต่ย่อส่วนให้เล็กลงแทนที่จะเป็นภาพวาดครึ่งตัว และจะเขียนด้วยความละเอียดเต็มที่[2] ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสะสมผู้มีฐานะมักจะเก็บภาพเขียนตู้ภายในตู้ในห้องส่วนตัวที่เรียกว่า “ห้องตู้” (Cabinet room) ซึ่งเป็นห้องที่นอกจากคนที่รู้จักกันดีจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้

“เผาเมืองทรอย” โดยอาดัม เอลสไฮเมอร์, พิพิธภัณฑ์เดิม, มิวนิก 30×50 ซม

อ้างอิง แก้ไข

  1. Although up to four feet in each dimension could still qualify 0 see the Metropolitan Rubens.
  2. Rubens from Metropolitan New York