เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน

(เปลี่ยนทางจาก จิกมี นัมเกล วังชุก)

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน (พระราชสมภพ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก[1] นอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น มกุฎราชกุมารแห่งภูฎาน โดยได้ทรงรับพระราชทานพระนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 (เดิมทรงมีพระนามเพียงแค่คำว่า "จยัลซี" ซึ่งในภาษาซองคา หมายถึง เจ้าชาย)[1] ภายหลังการเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 108,000 ต้น[2] ทั้งนี้ยังทรงเป็น รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ภูฏาน แทนพระปิตุลา (อาชาย) คือ เจ้าชายจิกเยล อุกเยน วังชุก

เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน
Royal Prince of Bhutan (cropped).jpg

พระนามาภิไธย เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน
พระนามเต็ม จิกมี นัมเกล วังชุก
พระอิสริยยศ มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน
ฐานันดรศักดิ์ His Royal Highness
ราชวงศ์ วังชุก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (4 พรรษา)
ทิมพู ภูฏาน
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน ทรงเจริญพระชนมายุ 4 พรรษา สมเด็จพระราชบิดา พระราชมารดา พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จัดงานวันพระราชสมภพแบบเรียบง่ายในพระราชวังทิมพู ในโอกาสนี้ สี จิ้นผิง ในทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน

อ้างอิงแก้ไข