จากเขา

สปีชีส์ของพืช
สำหรับปาล์มในสกุล Nypa ดู จาก
จากเขา
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
ไม่ได้จัดลำดับ: Commelinids
อันดับ: Arecales
วงศ์: Arecaceae
วงศ์ย่อย: Calamoideae
เผ่า: Eugeissoneae
สกุล: Eugeissona
สปีชีส์: E.  tristis
ชื่อทวินาม
Eugeissona tristis
Griff.

จากเขา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Eugeissona tristis) หรือ จากจำ เป็นปาล์มที่กระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของไทยและมาเลเซีย[1] เป็นปาล์มกอลำต้นสั้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร บางครั้งมีรากค้ำยันสูงถึง 1 เมตร ทางใบสูงได้ถึง 10 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แผ่นใบยาว 3-4.5 เมตร กาบใบยาว 60-90 เซนติเมตร มีหนามแหลมสีดำ มีใบย่อยด้านละ 55 ใบ ขนาด 3-4 x 45-70 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดยาวและตั้งตรง ขนาด 2.5-3 เมตร ออกระหว่างซอกใบ ช่อดอกยาว 1.8 เมตร ผลรูปไข่สีน้ำตาล ผิวเป็นเกล็ด ปลายยาวยื่นออกคล้ายลูกข่าง ขนาด 5-6 x 7-9 เซนติเมตร ภายในมี 1 เมล็ด[2]

ชาวพื้นเมืองนำใบจากเขามามุงหลังคา นำทางใบมาสาน ผลอ่อนรับประทานได้[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Eugeissona tristis Information". Trebrown Nurseries. สืบค้นเมื่อ November 30, 2016.
  2. ปาล์มและปรงในป่าไทย, พูนศักดิ์ วัชรากร, หน้า 83, พ.ศ. 2548, สำนักพิมพ์บ้านและสวน กรุงเทพฯ
  3. "Eugeissona tristis - Palm Grower's Guide". Palmpedia. สืบค้นเมื่อ November 30, 2016.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข