โอแวร์ญ (ฝรั่งเศส: Auvergne; อุตซิตา: Auvèrnhe, Auvèrnha) เป็นอดีตจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางตอนกลางใต้ของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน เดิมเป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยเคานต์แห่งโอแวร์ญ ในปัจจุบันจังหวัดโอแวร์ญใกล้เคียงกับบริเวณทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของแคว้นโอแวร์ญ

ตราอาร์มของโอแวร์ญ

ทุกวันนี้จังหวัดโอแวร์ญอยู่ภายในบริเวณการปกครองระดับแคว้นแห่งโอแวร์ญ ที่รวมทั้งจังหวัดและดินแดนที่เดิมมิได้เป็นส่วนหนึ่งของอดีตจังหวัดโอแวร์ญในประวัติศาสตร์ มีเมืองหลวงอยู่ที่แกลร์มง-แฟร็อง