รายพระนามจักรพรรดิเม็กซิโก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิแห่งเม็กซิโก)

จักรพรรดิแห่งเม็กซิโก (สเปน: Emperador de México) เป็นพระบรมราชอิสริยยศของประมุขแห่งรัฐและผู้ปกครองเม็กซิโกในสองช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องกันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากการที่เม็กซิโกประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อ ค.ศ. 1821 ทำให้เม็กซิโกสถาปนารัฐเอกราชซึ่งปกครองในระบอบราชาธิปไตย เรียกว่า จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1 (1822–1823) หลังจากนั้นได้มีการปกครองแบบสาธารณรัฐอยู่ระยะเวลาหนึ่งและเม็กซิโกได้กลับมาปกครองระบอบราชาธิปไตยอีกครั้งเป็นช่วงสั้นๆ ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1860 เรียกว่า จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 2 (1864–1867) ทั้งสองจักรวรรดินี้ จักรพรรดิผู้ครองสิริราชสมบัติได้ถูกใช้กำลังถอดถอนจากสิริราชสมบัติและประหารชีวิตทั้งสิ้น

จักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิเม็กซิโก
ราชาธิปไตยในอดีต
ตราแผ่นดินจักรวรรดิเม็กซิโก
พระองค์แรก
อากุสตินที่ 1

19 พฤษภาคม ค.ศ. 1822 – 19 มีนาคม ค.ศ. 1823

ปฐมกษัตริย์ อากุสตินที่ 1
องค์สุดท้าย มัคซีมีลีอานที่ 1
อิสริยยศ อิมพีเรียลมาเจสตี
ผู้แต่งตั้ง การสืบสันตติวงศ์
เริ่มระบอบ ครั้งที่ 1 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1822
ครั้งที่ 2 10 เมษายน ค.ศ. 1864
สิ้นสุดระบอบ ครั้งที่ 1 19 มีนาคม ค.ศ. 1823
ครั้งที่ 2 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1867
ผู้อ้างสิทธิ์ มัคซีมีลีอาน ฟ็อน กึทเซิน-ไอตูร์ไบด์
การถวายสิริราชสมบัติเม็กซิโกแด่ อาร์ชดยุกมัคซีมีลีอานแห่งออสเตรีย ในปี 1864 โดยสภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโก

จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1 (1822–1823)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 1 19 พฤษภาคม 1822 19 มีนาคม 1823

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์ (1824–1864)

แก้
รูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 2 19 กรกฎาคม 1824 10 เมษายน 1864 พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก

จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 2(1864–1867)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  แมกซิมิเลียนที่ 1 10 เมษายน 1864 15 พฤษภาคม 1867

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์ (1864–ปัจจุบัน)

แก้
พระรูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 3 19 มิถุนายน 1864 3 มีนาคม 1925 เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก
  มาเรียที่ 1 3 มีนาคม 1925 พฤศจิกายน 1949 เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก,และเป็นพระญาติกับ เจ้าชายอากุสตินแห่งอิตูร์บิเด
มัคซีมีลีอานที่ 2 พฤศจิกายน 1949 ปัจจุบัน เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก , และเป็นรัชทายาทสายตรงในราชวงศ์อิตูร์บิเด และ ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค

ดูเพิ่ม

แก้