จักรพรรดิเฮราคลิอัส

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิเฮราคลิอุส)

จักรพรรดิเฮราคลิอัส หรือ จักรพรรดิเฮราเคลออส (อังกฤษ: Heraclius; ชื่อเต็ม: Flavius Heraclius Augustus, กรีก: Φλάβιος; ราว ค.ศ. 575 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 641) เฮราคลิอัสเป็นจักรพรรดิเชื้อสายอาร์มีเนียแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ [1]ของราชวงศ์เฮราเคลียน ผู้ทรงครองราชย์เป็นเวลากว่าสามสิบปีระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 610 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 641 การเรืองอำนาจของพระองค์เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 608 เมื่อพระองค์และพระราชบิดาเฮราคลิอัสผู้อาวุโสผู้เป็นรองอุปราชแห่งอาณาจักรอุปราชแห่งแอฟริกา (Exarchate of Africa) สามารถนำการปฏิวัติต่อต้านจักรพรรดิโพกัสผู้ไม่เป็นที่นิยมได้สำเร็จ

เฮราคลิอัส
รูปบนเหรียญของจักรพรรดิเฮราคลิอัสและคอนสแตนตินพระราชโอรส
ประสูติราว ค.ศ. 575
คาพาเดอคา (ตุรกี)
สวรรคต11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 641
พระราชบิดาเฮราคลิอัสผู้อาวุโส

ในระหว่างรัชสมัยที่ทรงปกครองพระองค์ก็ทรงเข้าทำการรณรงค์หลายครั้ง รวมทั้งในการสงครามกับพระมหากษัตริย์เปอร์เชียคอสเราที่ 2 (Khosrau II) แห่งจักรวรรดิซาสซานิยะห์ (Sassanid Empire) และทรงเป็นจักรพรรดิไบแซนไทน์องค์แรกที่เข้าต่อสู้ในสงครามไบแซนไทน์-อาหรับ (Byzantine-Arab Wars) ที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1180

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 4ทรงขอ จักรพรรดิเฮราคลิอัสก็ทรงส่งครูและผู้สอนศาสนาไปยังบริเวณดาลเมเชีย (Dalmatia) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ของโครเอเชียที่เป็นตั้งถิ่นฐานของพอร์กาและบรรดาพี่น้องผู้ยังเป็นเพกันสลาฟ พระองค์ทรงเป็นผู้ยกเลิกการใช้ภาษาละตินในหนังสือราชการ และหันไปรับวัฒนธรรมกรีกมาแทนที่ (Hellenisation) นอกจากนั้นแล้วก็ยังทรงได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งระบบการบริหารแบบธีม (Thematic system) แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ไม่เห็นด้วยและเห็นว่าทรงมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิวัฒนาการระบบนี้แต่เพียงเล็กน้อย

อ้างอิง

แก้
  1. Catholic Encyclopedia: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิเฮราคลิอัส