จักรพรรดิเมาริกิอุส

จักรพรรดิเมาริกิอุส หรือ จักรพรรดิเฟลเวียส มอริเชียส ไทบีเรียส ออกัสตัส (อังกฤษ: Maurice; ชื่อเต็ม: Flavius Mauricius Tiberius Augustus; กรีก: Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος; อาร์มีเนีย: Մավրիկ, Mavrig) (ค.ศ. 53927 พฤศจิกายน ค.ศ. 602) เมาริกิอุสทรงเป็นนักการทหารและพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์จัสติเนียน ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 582 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 602 โดยมีพระราชจักรพรรดิโฟคาสเป็นผู้ครองราชย์ต่อมา จักรพรรดิเมาริกิอุสทรงเป็นประมุขคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยแรกของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในรัชสมัยของพระองค์เต็มไปด้วยการสงครามที่ต่อเนื่องกันตลอดรัชสมัยและจากทุกด้าน

เมาริกิอุส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

รูปบนเหรียญของจักรพรรดิเมาริกิอุส
พระนามเต็ม เฟลเวียส มอริเชียส ไทบีเรียส ออกัสตัส
ราชวงศ์ จัสติเนียน
สมัย 13 สิงหาคม ค.ศ. 58227 พฤศจิกายน ค.ศ. 602
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิไทบีเรียสที่ 2 คอนสแตนติน
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิโฟคาส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 539, อราบิสซัส, คาพาเดอคา (ตุรกี)
สวรรคต 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 602, กรุงคอนสแตนติโนเปิล
พระอัครมเหสี จักรพรรดินีคอนแสตนตินา
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิง แก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข