จักรพรรดิเซี่ยอี้จง

จักรพรรดิเซี่ยอี้จง (อังกฤษ: Xia Yizong) จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก ครองราชย์ระหว่างปี 1591-1611

จักรพรรดิเซี่ยอี้จง
ศักราชFansiningguo:1591
พระนามเดิมหลี่เหลียงซัว
พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เซี่ยตะวันตก
ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก
ครองราชย์19 มกราคม 1591 - มกราคม 1611
บรมราชาภิเษก19 มกราคม 1591
รัชกาล20 ปี
รัชกาลก่อนจิงจง
รัชกาลถัดไปฮุ่ยจง
วัดประจำรัชกาลอี้จง
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติมีนาคม 1590
สวรรคตมกราคม 1611 (พระชนมายุ 20 พรรษา)
พระราชบิดาจักรพรรดิเซี่ยจิงจง
พระราชมารดาจักรพรรดินีเสวียนมู่ฮุ่ยเหวิน
พระราชบุตรเซี่ยฮุ่ยจง

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิอี้จงทรงมีพระนามเดิมว่า องค์ชายหลี่เหลียงซัว ประสูติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1590 เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิเซี่ยจิงจง ที่ประสูติแต่ จักรพรรดินีเสวียนมู่ฮุ่ยเหวิน

บรมราชาภิเษกแก้ไข

สวรรคตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข