จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 3 อันเจลอส

จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 3 อันเจลอส (อังกฤษ: Alexios III Angelos, กรีก: Αλέξιος Γ' Άγγελος) (ค.ศ. 1153ค.ศ. 1211) อเล็กซิออสที่ 3 อันเจลอสทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์[1]ของราชวงศ์อันเจลิด ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1195 จนถึงปี ค.ศ. 1211 เมื่อทรงถูกถอดจากการเป็นจักรพรรดิ

อเล็กซิออสที่ 3 อันเจลอส
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิไบแซนไทน์

ราชวงศ์ อันเจลิด
สมัย ค.ศ. 1195ค.ศ. 1203
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิไอแซ็คที่ 2 อันเจลอส
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิไอแซ็คที่ 2 อันเจลอส
จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 4 อันเจลอส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 1153
สวรรคต ค.ศ. 1211
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

อ้างอิง แก้

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้