จักรพรรดิแซเวรุส อาแล็กซันแดร์

จักรพรรดิแซเวรุส อาแล็กซันแดร์ หรือ มาร์กุส ออเรลิอุส แซเวรุส อาแล็กซันแดร์ [1] (ละติน: Alexander Severus; ชื่อเต็ม: Marcus Aurelius Severus Alexander; 1 ตุลาคม ค.ศ. 208 – 18 มีนาคม ค.ศ. 235) แซเวรุส อาแล็กซันแดร์เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันของราชวงศ์เซเวอรัน ผู้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากจักรพรรดิเอลากาบาลัสผู้ถูกลอบสังหารในปี ค.ศ. 222 จนเสด็จสวรรคตโดยการถูกลอบสังหารเช่นกันเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 235 ที่เป็นการเริ่มยุคประวัติศาสตร์โรมันที่เรียกว่ายุควิกฤติการณ์ของคริสต์ศตวรรษที่ 3 (Crisis of the Third Century) ที่ยาวนานเกือบห้าสิบปีเมื่อจักรวรรดิโรมันต้องเผชิญกับสงครามกลางเมือง, ภาวะความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ, การปฏิวัติในบริเวณต่างๆ ในจักรวรรดิ และอันตรายจากภายนอกที่แทบจะทำให้จักรวรรดิเกือบล่มสลาย

แซเวรุส อาแล็กซันแดร์
จักรพรรดิโรมัน

รูปแกะสลักหินอ่อนของแซเวรุส อาแล็กซันแดร์
ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
พระนามเต็ม มาร์คัส ออเรลิอัส แซเวรุส อาแล็กซันแดร์
อภิไธย ซีซาร์ มาร์คัส ออเรลิอัส แซเวรุส อาแล็กซันแดร์ ออกัสตัส
ราชวงศ์ เซเวอรัน
สมัย ค.ศ. 222 – 18 มีนาคม ค.ศ. 235
ก่อนหน้า จักรพรรดิเอลากาบาลัส
ถัดไป จักรพรรดิแม็กซิมินัส แทร็กซ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 1 ตุลาคม ค.ศ. 208, อาร์คา เซซาเรีย (อัคคาร์, เลบานอนปัจจุบัน)
สวรรคต 18 มีนาคม ค.ศ. 235, โมกันเชียคัม, เจอร์มาเนียเหนือ
พระราชบิดา มาร์คัส จูเลียส เจสซิอัส มาร์ชิอานัส
พระราชมารดา จูเลีย มาเมเอีย
พระมเหสี ซาลลัสเชีย ออร์บิอาเนีย
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิโรมันตะวันออก

แซเวรุส อาแล็กซันแดร์ทรงเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงของจักรพรรดิเอลากาบาลัสผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เอลากาบาลัสและพระมารดาทรงถูกลอบสังหารและโยนร่างลงไปในแม่น้ำไทเบอร์โดยฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์เพราะทรงเป็นจักรพรรดิผู้ไม่ทรงเป็นที่นิยมเท่าใดนัก เอลากาบาลัสและแซเวรุส อาแล็กซันแดร์เป็นหลานของจูเลีย เมซา (Julia Maesa) ผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจผู้ที่เป็นผู้จัดการให้เอลากาบาลัสขึ้นเป็นจักรพรรดิโดยกองทหารกอลลิคที่ 3

รัชสมัยของแซเวรุส อาแล็กซันแดร์เริ่มต้นด้วยการเป็นสมัยที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุข ทางด้านความขัดแย้งทางการทหารในการต่อต้านการลุกฮือของจักรวรรดิซาสซานิด (Sassanid Empire) รายงานผลไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่อันตรายทางด้านซาสซานิดก็ยุติลง แต่เมื่อมาถึงการรณรงค์ต่อต้านชนเจอร์มานิคในเจอร์มาเนียแซเวรุส อาแล็กซันแดร์ก็สร้างศัตรูกับกองทหารของพระองค์เองโดยการทรงพยายามหาวิธีเจรจาปรองดองและติดสินบนฝ่ายเจอร์มาเนีย กองทหารจึงสังหารพระองค์

แซเวรุส อาแล็กซันแดร์ทรงเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซเวอรัน และของประวัติศาสตร์โรมันสมัยที่เรียกว่า “จักรวรรดิโรมันสมัยแรก” (Principate)

อ้างอิง แก้

  1. Roman-emperors.org: Alexander Severus (A.D. 222-235)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิแซเวรุส อาแล็กซันแดร์