เปิดเมนูหลัก

จักรพรรดิออทโทที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิออทโทที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Otto II, Holy Roman Emperor [1]) (ค.ศ. 955 - 7 ธันวาคม ค.ศ. 983) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์ออทโท ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 967 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 983 พระองค์เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิออทโทที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ อเดลัยเดแห่งอิตาลี

ออทโทที่ 2
Otton2.JPG
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ครองราชย์ 7 พฤษภาคม 973 – 7 ธันวาคม 983
ก่อนหน้า ออทโทที่ 1
ถัดไป ออทโทที่ 3
กษัตริย์แห่งอิตาลี
ครองราชย์ 25 ธันวาคม 980 – 7 ธันวาคม 983
ก่อนหน้า ออทโทที่ 1
ถัดไป ออทโทที่ 3
กษัตริย์แห่งเยอรมนี
ครองราชย์ 26 พฤษภาคม 961– 7 ธันวาคม 983
ก่อนหน้า ออทโทที่ 1
ถัดไป ออทโทที่ 3
อัครมเหสี เธโอฟานู
พระราชบุตร Adelheid I, Abbess of Quedlinburg
Sophie I, Abbess of Gandersheim
Matilda, Countess Palatine of Lotharingia
Otto III, Holy Roman Emperor
ราชวงศ์ ออทโท
พระราชบิดา ออทโทที่ 1 มหาราช
พระราชมารดา อะเดไลเดอแห่งอิตาลี
ประสูติ ค.ศ. 955
ซัคเซิน, ราชอาณาจักรเยอรมนี
สวรรคต 7 ธันวาคม ค.ศ. 983 (ชันษา 28)
กรุงโรม, จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ศาสนา โรมันคาทอลิก

ออทโทที่ 2 ทรงได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาจากบรูโน อาร์ชบิชอปแห่งโคโลญพระปิตุลา และวิลเลียม อาร์ชบิชอปแห่งไมนซ์ พี่น้องต่างมารดา ในระยะแรกพระองค์ก็ทรงครองราชบัลลังก์ร่วมกับพระราชบิดา และทรงได้รับเลือกที่เวิร์มสให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของเยอรมนีในปี ค.ศ. 961 และทรงเข้าทำพิธีราชาภิเษกที่มหาวิหารอาเคินเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 961 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 967 พระองค์ก็ทรงได้รับราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิร่วมกับพระราชบิดาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 13.

ออทโทที่ 2 ทรงเสกสมรสกับธีโอฟานู (Theophanu) พระราชนัดดาของจักรพรรดิจอห์นที่ 1แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออกเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 972 หลังจากที่ทรงเข้าร่วมในการรณรงค์ร่วมกับพระราชบิดาในอิตาลีแล้วออทโทก็เสด็จกลับเยอรมนีและทรงเป็นจักรพรรดิโดยพระองค์เองหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระราชบิดาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 973 โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ออทโททรงดำเนินนโยบายเดียวกับพระราชบิดาในการสร้างเสริมความมั่นคงของจักรวรรดิในเยอรมนีและขยายอำนาจลึกเข้าไปในอิตาลี

พระอิสริยยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Otto II, Holy Roman Emperor[1]

ดูเพิ่มแก้ไข