จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋

จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ (เวียดนาม: Lý Thái Tổ, 李太祖; ค.ศ. 974–1028) มีพระนามเดิมว่า ลี้ กง อ๋วน (Lý Công Uẩn, 李公蘊) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ลี้ของเวียดนาม ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1009–1028

จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ครองราชย์ค.ศ. 1009–1028
ก่อนหน้าสถาปนาราชวงศ์
ถัดไปจักรพรรดิลี้ ท้าย ตง
ประสูติค.ศ. 974
สวรรคตค.ศ. 1028
พระนามเต็ม
ลี้ กง อ๋วน
ราชวงศ์ราชวงศ์ลี้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ ถัดไป
สถาปนาราชวงศ์   สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
(ราชวงศ์ลี้)

(ค.ศ. 1009–1028)
  จักรพรรดิลี้ ท้าย ตง