อะเลคซันดรา เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย (ชาร์ล็อทเทอแห่งปรัสเซีย)

จักรพรรดินีอเล็กซานดรา เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย (รัสเซีย: Александра Фёдоровна) พระอิสริยยศเมื่อประสูติ เจ้าหญิงชาร์ล็อตแห่งปรัสเซีย (ฟรีเดริค หลุยส์ ชาร์ล็อต วิลเฮลมินา; 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2341 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403) เป็นพระจักรพรรดินีแห่งรัสเซีย และพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 1 แห่งรัสเซีย และเป็นพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย อีกด้วย

พระจักรพรรดินีอเล็กซานดรา เฟโอโดรอฟนา

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า อะเลคซันดรา เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย (ชาร์ล็อทเทอแห่งปรัสเซีย) ถัดไป
เจ้าหญิงหลุยส์แห่งบาเดิน
(เอลิซาเบธ อเล็กเซเยฟนา)
  สมเด็จพระจักรพรรดินีมเหสีแห่งรัสเซีย
ใน สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 1

(1 ธันวาคม พ.ศ. 2368 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2398)
  เจ้าหญิงมารีแห่งเฮสส์และไรน์
(มาเรีย อเล็กซานดรอฟนา)