จักรพรรดิอู่ แห่งราชวงศ์ฉีใต้ ((南)齊武帝) (440–493) พระนามเดิม เซียว เจ๋อ (蕭賾) พระนามจีน เซฺวียนยฺหวั่น (宣遠) พระนามลำลอง หลงเอ๋อ (龍兒) เป็นจักรพรรดิจีนพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฉีใต้ พระองค์ถูกมองว่าเป็นจักรพรรดิที่มีความสามารถและขยันขันแข็ง แม้ว่าเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความสิ้นเปลือง

จักรพรรดิฉีอู่
((南)齊武帝)
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉีใต้
ครองราชย์482–493
ก่อนหน้าจักรพรรดิฉีเก้า
ถัดไปเซียว เจาเย่
ประสูติค.ศ. 440
สวรรคตค.ศ. 493
พระนามเต็ม
วัดประจำรัชกาล
ซื่อจู่ (世祖, shì zǔ)
ราชวงศ์ราชวงศ์ฉีใต้
ราชวงศ์ราชวงศ์ฉีใต้
พระราชบิดาจักรพรรดิฉีเก้า
พระราชมารดาหลิว จื่อหรง

นักประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่ง ซือหม่า กวง ได้บรรยายถึงจักรพรรดิฉีอู่ในจือจื้อทงเจี้ยน ว่า

เมื่อซื่อจู่ [พระอารามนามของจักรพรรดิอู่] ครองราชย์ พระองค์ใส่ใจในเรื่องที่สำคัญของรัฐ ดูแลสิ่งที่สำคัญ เข้มงวดและชาญฉลาด เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด พระองค์พระราชทานตำแหน่งผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าการเทศมณฑลเป็นเวลานาน และหากผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมาย พระองค์จะส่งดาบของจักรพรรดิไปยังผู้ว่าการหรือผู้พิพากษาเพื่อให้พวกเขาดำเนินการลงโทษประหารชีวิต ดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์ หยงหมิง ผู้คนร่ำรวยและสงบสุข และอาชญากรรมก็น้อย อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังชอบการเลี้ยงสังสรรค์และการละเล่น และในขณะที่พระองค์แสดงความไม่พอพระทัยในความฟุ่มเฟือยและความสิ้นเปลือง พระองค์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยพระองค์เอง

อ้างอิง แก้