จักรพรรดิจิ้นฮุ่ย

สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นฮุ่ยตี้ (ค.ศ. 290 - ค.ศ. 307) พระนามรอง เจิ้งตู้ (正度) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จิ้น จักรพรรดิจิ้นฮุ่ยเป็นจักรพรรดิที่พิการทางพัฒนาการ และตลอดรัชสมัยของพระองค์ มีการต่อสู้ระหว่างผู้สำเร็จราชการ เจ้าชาย และจักรพรรดินีของพระองค์ จักรพรรดินีเจี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมพระองค์อย่างถูกต้อง (และดังนั้นการปกครองของจักรพรรดิ) ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่ประชาชนและบ่อนทำลายเสถียรภาพของราชวงศ์จิ้นตะวันตกอย่างมาก ในที่สุดก็นำไปสู่การก่อกบฏของพวกห้าชนเผ่า ซึ่งทำให้ราชวงศ์จิ้นสูญเสียดินแดนภาคเหนือและภาคกลางของจีน และก่อตั้งสิบหกรัฐขึ้น

จักรพรรดิจิ้นฮุ่ย
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ ครั้งที่ 116 พฤษภาคม พ.ศ. 833 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 844 (10 ปี 263 วัน)
ก่อนหน้าจักรพรรดิจิ้นหวู่
ถัดไปซือหม่าหลุน
ครองราชย์ ครั้งที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 844 - 8 มกราคม พ.ศ. 850 (5 ปี 221 วัน)
ก่อนหน้าซือหม่าหลุน
ถัดไปจักรพรรดิจิ้นหวย
ประสูติพ.ศ. 802
สวรรคต8 มกราคม พ.ศ. 850
ราชวงศ์จิ้น
พระราชบิดาจักรพรรดิจิ้นหวู่
ช่วงเวลา
เหตุการณ์สำคัญเกิด สงครามแปดอ๋อง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

พระอัยกา:

พระราชบิดา:

ก่อนหน้า จักรพรรดิจิ้นฮุ่ย ถัดไป
จักรพรรดิจิ้นหวู่ตี้   จักรพรรดิจีน
(ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 833 - พ.ศ. 844)
  ซือหม่าหลุน
ซือหม่าหลุน   จักรพรรดิจีน
(ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 844 - พ.ศ. 850)
  จักรพรรดิจิ้นหวยตี้