จักรพรรดิฮุ่ย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิฮุ่ยตี้)

จักรพรรดิฮุ่ยตี้ (Huidi) สามารถหมายถึง