จักรพรรดิกาเลริอุส

จักรพรรดิกาเลริอุส หรือ กาอิอัส กาเลริอุส วาเลริอัส แม็กซิมิอานัส (อังกฤษ: Galerius; ชื่อเต็ม: Gaius Galerius Valerius Maximianus[4]) (ราว ค.ศ. 260 – ปลายเมษายนหรือต้นพฤษภาคม ค.ศ. 311) กาเลริอุสทรงเป็นซีซาร์ภายใต้จักรพรรดิไดโอคลีเชียนระหว่างราววันที่ 1 มีนาคม หรือ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 293[5] ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 ต่อมาก็ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันร่วมกับคอนแสตนติอัส คลอรัสระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 ถึงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 311, ร่วมกับเฟลเวียส วาเลริอัส เซเวรัส จนถึงฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 307, ร่วมกับคอนสแตนตินที่ 1 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 308 และร่วมกับลิซินิอัส จนถึง ค.ศ. 311

กาเลริอุส
รูปบนเหรียญของจักรพรรดิกาเลริอุส
ประสูติราว ค.ศ. 260[1]
สวรรคตปลายเมษายนหรือต้นพฤษภาคม ค.ศ. 311[2]
พระราชมารดาโรมูลา (อ้าง)[3]

อ้างอิง

แก้
  1. Barnes, New Empire, pp. 37, 46.
  2. Lactantius, DMP 35.4. The exact date is lost in a lacuna (Barnes 1982, 6).
  3. Barnes, New Empire, pp. 37–38.
  4. Barnes, New Empire, p. 4.
  5. Barnes, Constantine and Eusebius, pp. 8–9; Barnes, New Empire, pp. 4, 38; Potter, The Roman Empire at Bay, p. 288; Southern, Severus to Constantine, p. 146; Williams, Diocletian, pp. 64–65. The earlier dates for Galerius' appointment have been argued for based on the suggestion that the appointments of Constantius and Galerius were timed coincide (Barnes 1981, 8–9; Southern 1999, 146). Barnes (1982, 62) argues against a dating of 21 May 293 in Nicomedia originating in Seston, Dioclétien, 88ff., stating that the evidence adduced (the Chronicon Paschale 521 = Chronica Minora 1.229 and Lactantius, De mortibus persecutorum 19.2) is invalid and confused. Lactantius is commenting on Diocletian and the place where Diocletian was acclaimed, and that the "Maximianus" in the text is therefore a later gloss; the Paschal Chronicle is not authoritative for this period for events outside Egypt, and may simply be commenting on the day when the laureled image of the new emperors arrived in Alexandria. Potter (2004, 650) agrees that locating the acclamation to Nicomedia is false, but believes that Seston's other evidence makes a strong case for a temporal lag between the two Caesars' acclamations.

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จักรพรรดิกาเลริอุส