จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ

จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ (เวียดนาม: Cảnh Thịnh, 景盛; ค.ศ. 1783–1802) หรือ เหงวียน กวาง ตว๋าน (Nguyễn Quang Toản, 阮光纘) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 และองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เต็ยเซินของเวียดนาม ของเวียดนาม ขึ้นครองราชย์เมื่อปี 1792 ขณะอายุเพียง 9 ขวบ ต่อจากจักรพรรดิกวาง จุงซึ่งเป็นบิดาซึ่งเสียชีวิตลง ทรงครองราชย์ปี ค.ศ. 1792–1802

จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ครองราชย์ค.ศ. 1792–1802
ก่อนหน้าจักรพรรดิกวาง จุง
ถัดไปจักรพรรดิซา ล็อง (ราชวงศ์เหงียน)
ประสูติค.ศ. 1783
สวรรคตค.ศ. 1802
พระนามเต็ม
เหงวียน กวาง ตว๋าน
ราชวงศ์ราชวงศ์เต็ยเซิน
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิกวาง จุง

อ้างอิง แก้