จักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 2

จักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 2 (อังกฤษ: Gordian II, 192 – 238, สวรรคต 238) จักรพรรดิร่วมแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันตก ในช่วง ยุคหกจักรพรรดิ โดยพระองค์ครองราชบัลลังก์ร่วมกับพระราชบิดาคือ จักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 1 แต่พระองค์ครองราชบัลลังก์ได้เพียง 20 วันก็สิ้นพระชนม์ระหว่างการรบที่ คาร์เธจ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 238 ทำให้จักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 1 เสียพระทัยจนปลงพระชนมชีพด้วยการแขวนพระศอ

จักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 2
ก่อนหน้าจักรพรรดิแม็กซิมินัส แทร็กซ์
ประสูติค.ศ. 192
สวรรคต12 เมษายน ค.ศ. 238
คาร์เธจ
พระราชบิดาจักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่ 1