จอห์น ครอว์เฟิร์ด

จอห์น ครอว์เฟิร์ด FRS (อังกฤษ: John Crawfurd, 13 สิงหาคม 1783 – 11 พฤษภาคม 1868) นักฟิสิกส์ , นักการทูต และนักเขียนชาวอังกฤษเป็นที่รู้จักจากการเป็นทูตเดินทางเข้ามายังสยามเมื่อ พ.ศ. 2364 ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตามคำสั่งของ ลอร์ดเฮสติงส์ อุปราชประจำอินเดียเพื่อให้สยามยกเลิกการจำกัดการค้าเสรีแต่ด้วยการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมของครอว์เฟิร์ดทำให้การเจรจาล้มเหลวและต้องเดินทางกลับไป

ภาพถ่ายของ จอห์น ครอว์เฟิร์ด