จอมมารดาเลี่ยมเล็ก

จอมมารดาเลี่ยมเล็ก (สกุลเดิม:ชูโต, 2394-25 กุมภาพันธ์ 2472) พระสนมใน กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และเป็นพระมารดาของ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัททาวดีศรีราชธิดา และ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ต้นบวรราชสกุลรัชนี

จอมมารดาเลี่ยมเล็ก
เกิดพ.ศ. 2394
เสียชีวิต25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472
คู่สมรสกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
บุตรพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัททาวดีศรีราชธิดา
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บิดามารดานายสุจินดา (พลอย ชูโต)
ละโว้

ประวัติ แก้

จอมมารดาเลี่ยมเล็กเกิดเมื่อ พ.ศ. 2394 ในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงต้นรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นธิดาของ นายสุจินดา (พลอย ชูโต) ราชินิกุลที่สืบเชื้อสายจาก เจ้าคุณชูโต พระเชษฐาใน สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระอัครมเหสีใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับ ละโว้ ธิดาของ พระยามณเฑียรบาล (บัว) ซึ่งท่านผู้นี้เป็นพระพี่เลี้ยงใน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาได้ถวายตัวเป็นพระสนมใน กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และมีพระโอรสธิดาให้กับกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 2 พระองค์คือ

ถึงแก่กรรม แก้

จอมมารดาเลี่ยมเล็กถึงแก่กรรมด้วยโรคลมในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 สิริรวมอายุได้ 78 ปี [1]

อ้างอิง แก้