จวงจิ้งหวงกุ้ยเฟย์

สมเด็จพระอัครมเหสีจวงจิ้งหรือ จวงจิ้งหวงกุ้ยเฟย (ค.ศ.1835-ค.ศ.1890) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง ทรงจากราชสกุลทาทาลา (他他拉)

สมเด็จพระอัครมเหสีจวงจิ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ.1837
เสียชีวิต ค.ศ. 1890
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง
ศาสนา พุทธศาสนา