จรวดเว่ยซื่อ

ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องเว่ยซื่อ (อังกฤษ: Weishi multiple launch rocket system) เป็นระบบยิงจรวดพิสัยกลาง ไม่นำวิถี แบบหลายลำกล้องในตระกูลจรวดเว่ยซื่อ (卫士, Wèishì) ของเสฉวนแอโรสเปซอินดัสทรีคอร์ปอเรชัน (SCAIC) ที่พัฒนามาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 ตั้งแต่รุ่น WS-1, WS-1B, WS-1E และ WS-2

  • WS-1 ใช้จรวดขนาด 302 ม.ม. 4 ลำกล้อง พิสัยยิงสูงสุด 100 กิโลเมตร เริ่มประจำการปี 1990
  • WS-1B ใช้จรวดขนาด 302 ม.ม. 4 ลำกล้อง พิสัยยิงสูงสุด 180 กิโลเมตร
  • WS-1E ใช้จรวดขนาด 122 ม.ม. 40 ลำกล้อง พิสัยยิงสูงสุด 40 กิโลเมตร พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนจรวด Type 81 หรือรุ่นลอกเลียนแบบของบีเอ็ม-21 แกรด ที่จีนยึดมาจากกองทัพเวียดนามในสงครามจีน–เวียดนาม ในปี 1979 แต่ไม่ได้มีคำสั่งผลิตเข้าประจำการ
  • WS-2 ใช้จรวดขนาด 400 ม.ม. 6 ลำกล้อง พิสัยยิงสูงสุด 400 กิโลเมตร เครื่องต้นแบบเริ่มทดลองใช้ในปี 2004

ดีทีไอ-1แก้ไข

กองทัพบกไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ซื้อเทคโนโลยีการผลิตจรวดดับเบิลยูเอส-1 บี[1] มาพัฒนาและผลิตในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1

จรวดดีทีไอ-1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 302 ม.ม. ยาว 6,376 ม.ม. น้ำหนักจรวด 750 กิโลกรัม น้ำหนักหัวรบ 150 กิโลกรัม[2] ประกอบด้วย 4 ลำกล้อง บรรทุกบนรถบรรทุกขนาด 4 ตัน มีพิสัยการยิง 60 ถึง 180 กิโลเมตร[3] เครื่องต้นแบบได้เข้าประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554[4]

ระบบยิงจรวด ประกอบด้วย[2]

  • รถควบคุมการยิง ใช้ทหารประจำการ 5 นาย
  • รถยิงจรวด ใช้ทหารประจำการ 3 นาย
  • รถบรรทุกและบรรจุจรวด ใช้ทหารประจำการ 3 นาย
  • ระบบเรดาร์และตรวจการณ์ ใช้ทหารประจำการ 3 นาย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข